Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

17-200 Hajnówka
ul. 11 Listopada 24
tel. 085 682-20-11, 085 876-76-00, 085 682-27-06
mops-hajnowka@home.pl

 

 

 

                                  Dział Świadczeń Rodzinnych

                             17-200 Hajnówka
                             ul. 11 Listopada 24
                             tel. 085 876-75-00

                            

                                   Świetlica Socjoterapeutyczna

                             17-200 Hajnówka
                             ul. Ks. I. Wierobieja 18

                             tel. 085 876-75-19


Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
utworzona w ramach projektu systemowego "Sami sobie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki