Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
17-200 Hajnówka
ul. 11 Listopada 24
tel. 085 682-20-11, 085 876-76-00, 085 682-27-06

Dział Świadczeń Rodzinnych
17-200 Hajnówka
ul. 11 Listopada 24
tel. 085 876-75-00

Świetlica Socjoterapeutyczna
17-200 Hajnówka
ul. Ks. I. Wierobieja 18

tel. 085 876 75 19Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
utworzona w ramach projektu systemowego "Sami sobie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki